Chính sách cookie

Đây là trang chính sách cookie cho trang web zbetcasino-vn.top, được điều chỉnh bởi công ty chúng tôi. Chính sách này giải thích về việc chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan. Khi bạn truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi, bạn nên tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể làm hạn chế hoạt động của trang web. Hãy đọc chính sách cookie này kỹ để hiểu rõ hơn về việc chúng tôi sử dụng cookie và quyền riêng tư của bạn.

1. Cookie là gì?

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động khi bạn truy cập trang web. Cookie được sử dụng để nhận diện máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để chúng tôi cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu trên trang web và theo dõi hoạt động của bạn.
  • Cookie chức năng: Những cookie này cho phép chúng tôi nhớ các lựa chọn của bạn và cung cấp các tính năng tùy chỉnh. Ví dụ: lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn để bạn không cần phải nhập lại mỗi lần truy cập trang web.
  • Cookie quảng cáo: Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo liên quan và phù hợp hơn với bạn. Chúng có thể nhận dạng bạn dựa trên các dữ liệu về tiền sử dụng mà chúng tôi đã thu thập.

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để nhận diện bạn khi bạn truy cập trang web, theo dõi hoạt động của bạn và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để phân tích dữ liệu và cải thiện hiệu suất của trang web. Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân không cần thiết.

  • Cookie cần thiết: Chúng tôi sử dụng cookie cần thiết để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu trên trang web và theo dõi hoạt động của bạn. Điều này bao gồm việc nhận diện bạn khi bạn đăng nhập vào trang web và lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn để bạn không cần phải nhập lại mỗi lần truy cập trang web.
  • Cookie chức năng: Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để nhớ các lựa chọn của bạn và cung cấp các tính năng tùy chỉnh. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ ngôn ngữ ưa thích của bạn hoặc để hiển thị thông báo cá nhân hóa.
  • Cookie quảng cáo: Chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo để cung cấp quảng cáo liên quan và phù hợp hơn với bạn. Chúng có thể nhận dạng bạn dựa trên các dữ liệu về tiền sử dụng mà chúng tôi đã thu thập.