Chính sách bảo mật

Tại zbetcasino-vn.top, chúng tôi đặt công danh quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu. Chính sách quyền riêng tư này sẽ nhấn mạnh các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó.

Quý khách hàng nên đọc kỹ và hiểu rõ chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây khi Quý khách hàng tương tác với chúng tôi:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ nhà
  • Thông tin thanh toán

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân, như dữ liệu trình duyệt, địa chỉ IP, loại hệ điều hành và các thông tin khác để cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà khách hàng yêu cầu
  • Liên hệ khách hàng với thông tin cập nhật về đơn hàng hoặc dịch vụ
  • Cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web
  • Phân tích và nghiên cứu thị trường
  • Quảng cáo và tiếp thị

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin trước mọi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ này là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của chúng tôi và khách hàng.